پرسنل اداری و مالی

معرفی

سمت: کارشناس مالی
نام: محسن  
نام خانوادگی:خلج
ایمیل:
تلفن : …. داخلی : ۱۱۰

اتاق:مالی

رزومه

مدارک تحصیلی و آموزشی :
ردیف مقطع رشته زمان فارغ التحصیلی
۱ دیپلم
۲ کارشناسی حسابداری
 ۳  کارشناسی ارشد مدیریت مالی
سوابق استخدامی :
ردیف سازمان / شرکت عنوان شغلی (س۸۷مت) تاریخ
دوره ها و تجارب :
ردیف عنوان محل دوره تاریخ
کتب و مقالات :
ردیف عنوان نشریه یا کنفرانس تاریخ
سوابق اجرایی :
ردیف عنوان محل خدمت تاریخ
مهارت ها و تخصص ها :
ردیف عنوان محل خدمت تاریخ