معرفی مدیر گروه معارف اسلامی

 مدیر گروه: ابوالفضل عامری

۱-دیپلم اقتصاد و علوم اجتماعی.

۲-تحصیلات حوزوی (مقدمات، سطح، ۲ سال دوره عالی و خارج فقه و اصول) از سالهای ۱۳۷۱-۱۳۶۰ در گرگان-قم.

– دوره مقدمات زیر نظر اساتید: مدرس افغانی- هادوی تهرانی و گرگانی.

– دوره متوسط آیات عظام: نور مفیدی- میبدی در گرگان و محمدی- شیخ علی پناه اشتهاردی در قم.

– دوره سطح: آیات عظام: رضا استادی- مصطفی اعتمادی- محمدی و احمد پایانی.

– دوره درس خارج حضرات آیات: آیت ا… العظمی محمد فاضل لنگرانی (ره) و آیت ا… العظمی ناصر مکارم شیرازی ۲ سال.

۳-دارا بودن مدرک سطح ۳ (کارشناسی ارشد) از مرکز آموزش مدیریت حوزه علمیه قم وابسته به وزارت علوم سالهای ۱۳۹۰-۱۳۸۷٫

۴-دوره دکتری دانشگاه علامه طباطبایی تهران.