برنامه حضور در دانشگاه

 

ردیف
عکس
مشخصات مدیرگروه
رشته های مرتبط
روز حضور
ساعت حضور
۱
 fff
ابوالفضل عامری
معارف اسلامی
۲
 ax ali
علی عامری
عمومی و پایه
۳
 ۰۲۳۰
زهره سلیمانی راد
مدیریت و حسابداری
۴
 ۰۱۲۰
خدیجه عرب یار محمدی
طراحی و دوخت
۵
 ۰۰۰۱۲۰
فاطمه نسا باستانی
آرایش و پیرایش
۶
 ۵۲۱
علی یاوری
فناوری اطلاعات
۷
 image040
محمود احمدی چاکلی
عمران و برق