پرسنل آموزش

 

سمت:  کارشناس آموزش-انفورماتیک عکس
نام  صالح
نام خانوادگی  عابدی
ایمیل  saleh.abedi66@gmail.com
تلفن : …. داخلی : ….  ۰۱۷۳۲۱۴۶۲۸۰-۱۰۸
رشته و مدرک(ازکارشناسی تا کنون) کارشناسی کامپیوتر-نرم افزار-دانشگاه آزاد واحد ساری
اتاق  آموزش-انفورماتیک
رزومه  مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور

شرکت سپهر رایانه گرگان

دبستان غیر انتفاعی میثاق

تالیفات

 

سمت:  کارشناس امور فارغ التحصیلان عکس
نام  الهام
نام خانوادگی  صفری
ایمیل
تلفن : …. داخلی : ….  ۰۱۷۳۲۱۴۶۲۸۰-۱۰۸
رشته و مدرک(ازکارشناسی تا کنون) کارشناسی حسابداری مالی دانشگاه آزاد علی آباد کتول
اتاق  آموزش
رزومه
تالیفات

 

سمت: بایگانی-دبیرخانه عکس
نام معصومه
نام خانوادگی  منوچهری
ایمیل
تلفن : …. داخلی : ….  ۰۱۷۳۲۱۴۶۲۸۰-۱۲۳
رشته و مدرک(ازکارشناسی تا کنون)
اتاق بایگانی
رزومه
تالیفات