معاون آموزش

معرفی

سمت: معاون آموزش عکس
نام: محمود  
نام خانوادگی: احمدی چاکلی
ایمیل:eng_ahmadi55@yahoo.com
تلفن : …. داخلی : ۱۰۶
اتاق:واحد آموزش

رزومه

مدارک تحصیلی و آموزشی :
ردیف مقطع رشته زمان فارغ التحصیلی
۱ دیپلم  ریاضی فیزیک  ۱۳۷۳
۲ کارشناسی  مهندسی مکانیک(طراحی جامدات)  ۱۳۸۰
۳ کارشناسی ارشد  مهندسی صنایع(مدیریت سیستم)  ۱۳۹۱
سوابق استخدامی :
ردیف سازمان / شرکت عنوان شغلی (س۸۷مت) تاریخ
 ۱  سازمان آموزش فنی و حرفه ای  مربی آموزشی  ۱۳۸۰
 ۲ شرکت نگاره گلستان   مسئول واحد برنامه ریزی و کنترل کیفیت  ۱۳۸۲
 ۳  شرکت نفت  سرپرست کارگاه مهندسی  ۱۳۸۴
 ۴  شرکت امید خزر  مشاور مهندسی . مدیر آموزش  ۱۳۹۰
دوره ها و تجارب :
ردیف عنوان محل دوره تاریخ
کتب و مقالات :
ردیف عنوان نشریه یا کنفرانس تاریخ
سوابق اجرایی :
ردیف عنوان محل خدمت تاریخ
مهارت ها و تخصص ها :
ردیف عنوان محل خدمت تاریخ