منشور سازمانی

رسول اکرم (ص): انی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق

با تأسی به تعالیم انسان ساز اسلام و با الهام از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، منشور سازمانی حراست ها به شرح زیل می باشد:

 1. عمل به احکام و موازین دین مبین اسلام
 2. رعایت موازین و مقررات و ترویج فرهنگ مسوولیت پذیری، قانون گرایی و تعمیم آن در سازمان.
 3. تلاش در تامین امنیت شغلی دانشگاهیان
 4. رعایت اصل احترام و تکریم ارباب رجوع
 5. رعایت حریم خصوصی افراد و تلاش در جهت حفظ آبرو و اسرار دانشگاهیان
 6. تلاش در جهت استقرار نظام شایسته سالاری با تکیه بر شناسایی و معرفی دانشگاهیان متعهد و متخصص
 7. تعامل و همکاری با مدیران جهت تحقق اهداف سازمانی
 8. تلاش مجدانه در شناسایی و پیشگیری از آسیبهای سازمان
 9. شناسایی متخلفان و برخورد متناسب و قانونی با آنان
 10. بهره مندی از نگرش کلان و برنامه ریزی متناسب با فناوری روز
 11. توجه لازم به سه اصل دقت- صحت- سرعت در بررسی گزارش های رسیده و اطلاع رسانی به موقع
 12. اهتمام به تحقق بخشیدن سه شعار اساسی حراست اثرگذار، تصمیم ساز و پاسخگو