مسئول دفتر

نام و نام خانوادگی:دانیال عرب یار محمدی

مدرک تحصیلی:کارشناسی

رشته تحصیلی:کامپیوتر-نرم افزار

سمت:مسئول دفتر ریاست

آدرس:گرگان -خیابان شهید بهشتی-نرسیده به میدان کریمی-مقابل خیابان نوبخت

تلفن:۱-۳۲۱۴۶۲۸۰-۰۱۷

نمابر:۳۲۱۴۶۳۴۸-۰۱۷

پست الکترونیک:danial.aym69@gmail.com