ریاست مرکز

photo_۲۰۱۷-۰۶-۰۴_۲۲-۲۰-۳۶

ابوالفضل عامری

ملاقات با ریاست مرکز علمی کاربردی پیشگامان علوم و فنون نوین گلستان

 جهت ملاقات با مدیریت مرکز روزهای شنبه از ساعت ۹ الی ۱۱ با تعیین وقت قبلی از طریق مسئول دفتر آقای عرب یارمحمدی هماهنگ نمائید.

تلفن تماس : ۳۲۱۴۶۲۸۰ و ۳۲۱۴۶۲۸۱ – ۰۱۷  داخلی ۱