مدیر اداری و مالی

مدیریت اداری و مالی

معرفی

سمت: مدیریت اداری و مالی
نام: کبری  
نام خانوادگی: مردانی
ایمیل:
تلفن : …. داخلی : ۱۱۰

اتاق:مالی

رزومه

مدارک تحصیلی و آموزشی :
ردیف مقطع رشته زمان فارغ التحصیلی
۱ دیپلم حسابداری
۲ کارشناسی ضمن خدمت حسابداری مالی
 ۳  کارشناسی ارشد  مدیریت مالی
سوابق استخدامی :
ردیف سازمان / شرکت عنوان شغلی (س۸۷مت) تاریخ
 ۱  دانشگاه دولتی منابع طبیعی  کارشناس مالی و رئیس اداره مالی
دوره ها و تجارب :
ردیف عنوان محل دوره تاریخ
 ۱  آئین مدیرت اداری و مالی  گرگان-اداره دارایی
 ۲  مدیریت بودجه و برنامه ریزی  ساری-سازمان برنامه و بودجه
 ۳  آئین نگارش  گرگان-سازمان مدیریت دولتی
 ۴  کارگاه خدمات دانشجویی  مشهد-دانشگاه فردوسی
کتب و مقالات :
ردیف عنوان نشریه یا کنفرانس تاریخ
 ۱  طرح ساماندهی-دانشگاه منابع طبیعی گرگان
 ۲  طرح توسعه ۵ ساله موسسه غیرانتفاعی گلستان
سوابق اجرایی :
ردیف عنوان محل خدمت تاریخ
 ۱ مسئول امور مالی و بودجه غیر انتفاعی گلستان
 ۲  مسئول امور مالی و بودجه غیر انتفاعی ساعی
 ۳  مدیر اداری و مالی نوین گلستان
مهارت ها و تخصص ها :
ردیف عنوان محل خدمت تاریخ