پزشک با شوق و رنج می آموزد تا رنج انسان را به شوق و آرامش برساند .

چهارشنبه، ۰۱ شهریور ۹۶ | اطلاعیه‌های عمومی

 

 حضورت اشارتی ست پیامبرانه،‌شاید دردمندی به دستان تو دخیل بسته باشد.روزتان مبارک، دستانتان شفا بخش

 

۱۰۲۰