دیدار ریاست محترم مرکز جناب آقای دکتر ابوالفضل عامری با نمایندگان منتخب موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک) در استان گلستان

شنبه، ۲۱ مرداد ۹۶ | اطلاعیه‌های عمومی

دیدار ریاست محترم مرکز جناب آقای دکتر ابوالفضل عامری با نمایندگان منتخب موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک) در استان گلستان

 

۱۰۱۰ ۲۰۲۰