نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای ۲۵ ساله دانشگاه جامع علمی کاربردی-تهران

شنبه، ۲۱ مرداد ۹۶ | اطلاعیه‌های عمومی

حضور گروه طراحی دوخت و رباتیک مرکز پیشگامان علوم و فنون نوین گلستان  در نمایشگاه توانمندی و دستاوردهای ۲۵ ساله دانشگاه جامع علمی کاربردی در محل نمایشگاه بین اللملی تهران

۲۰۱۰

۰۱۲۰